GCBC12_EP60_Placki (Potato Pancakes) with Beetroot Dip_0980